Výrobcovia / značky

Periodické kontroly OOPP

Pridané: 05.12.2016
|
Prečítate za 3 min.

Vybavenie zaisťujúce bezpečnú prácu vo výške sa musí pravidelne kontrolovať. V tomto článku sú zhrnuté základné informácie týkajúce sa periodických revízií prostriedkov osobného zabezpečenia. Periodické revízie prebiehajú podľa EN 365.

Kontrola prostriedkov osobného zabezpečenia používaných pri práci vo výške

Prečo sa musí kontrolovať vybavenie pre prácu vo výškach?

Vybavenie používané pri práci vo výške má za úlohu zabrániť pádu pracovníka (systémy na vymedzenie pracovnej pozície, pracovné polohovanie a lanový prístup) alebo ochrániť pracovníka, keď už k pádu dôjde (systémy na zachytenie pádu).

 

Pád z výšky môže mať pre ľudský život a zdravie veľmi vážne následky – ťažké zranenie až smrť. Preto je nevyhnutné, aby v žiadnom prípade nedošlo k zlyhaniu prostriedkov, ktoré majú pracovníka ochrániť pred pádom a jeho následkami.

 

Poškodenie prostriedkov osobného zabezpečenia

Výrobcovia prostriedkov osobného zabezpečenia berú svoju úlohu veľmi vážne a snažia sa svoje produkty navrhovať a vyrábať tak, aby boli užívateľsky pohodlné a zároveň maximálne trvácne.

 

Všetky materiály však podliehajú degradácii a vybavenie pri pracovných činnostiach dostáva poriadne zabrať. K najrýchlejšiemu opotrebovaniu dochádza v stavebníctve a v priemyselnom prostredí.

 

Spôsobov ako môže dôjsť k poškodeniu komponentov, na ktorých doslova visí ľudský život je množstvo:

  • chemické poškodenie látkami používanými pri pracovných činnostiach (farby, čistiace prostriedky...),
  • mechanické poškodenie elektrickými či ručnými nástrojmi, oderom na ostrých hranách, nárazom, úderom, pádom,
  • tepelné poškodenie napríklad pri zváraní,
  • poškodenie následkom intenzívneho každodenného používania alebo preťaženia,
  • poškodenie textilných častí následkom dlhodobého vplyvu UV žiarenia
  • atď.

Z tohto dôvodu bol na Slovensku, podobne ako v celej Európskej únii, zavedený niekoľko-stupňový systém kontroly prostriedkov osobného zabezpečenia. Pracovné úrazy, ktoré vznikli následkom zlyhania pravidelne kontrolovaných OOPP, sú preto skutočne výnimočné.

 

Ktoré druhy vybavenia pre prácu vo výškach je potrebné kontrolovať?

Pravidelné kontroly sa zo zákona vzťahujú na všetky pomôcky, ktoré majú za úlohu priamo ochrániť pracovníka pred pádom. V odbornej terminológii sa najčastejšie označujú skratkami OOPP (osobné ochranné prostriedky proti pádu) alebo POZ (prostriedky osobného zabezpečenia).

 

Tieto komponenty identifikujeme podľa označenia príslušnej normy EN a skúšobne CE. Tieto informácie musia byť na príslušných OOPP viditeľne uvedené.

 

Ako často je potrebné vybavenie pre prácu vo výške kontrolovať?

Zákon predpisuje pravidelnú periodickú revíziu každých 12 mesiacov. Táto povinnosť je určená vo vyhláške MPSVaR Slovenskej republiky č.147/2013 Z.z. v prílohe č.6 ods. 5.2. Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z stanovuje zamestnávateľovi pravidelné kontroly pracovných prostriedkov oprávnenou osobou.

 

Kto môže kontrolovať vybavenie pre prácu vo výškach?

Povinnosť vykonávať periodické kontroly taktiež uvádzajú výrobcovia v návode na použitie (požiadavka normy EN 365:2004). Výrobcovia bezpečnostného vybavenia školia revíznych technikov, ktorým dávajú presné inštrukcie, kedy je dané vybavenie bezpečné a kedy je poškodené a musí sa vyradiť z používania.

 

Kontrolu bezpečnostného vybavenia pre prácu vo výškach môže robiť výrobcom vyškolený revízny technik - osoba kompetentná na periodické skúšanie OOPP. Táto osoba musí mať schopnosť identifikovať poškodenia avie posúdiť ich závažnosť. Následne dokáže zodpovedne určiť či je bezpečné vybavenie ďalej používať.

 

Revízny technik o kontrole vyhotoví protokol, ktorý je majiteľ OOPP povinný uschovať.

 

Pri intenzívnom používaní OOPP kontrola raz za rok nemusí byť dostatočná. Preto sa odporúča vykonávať kontroly nasledujúcim spôsobom:

  1. pred a po každom použití OOPP – zbežná kontrola, ktorú vykonáva používateľ, jej dôkladnosť je daná spôsobom a prostredím, v ktorom sa OOPP používa
  2. každé 3 mesiace – dôkladnejšia kontrola, ktorú vykonáva skúsený používateľ alebo skúsenejší kolega
  3. každých 12 mesiacom a po každej mimoriadnej udalosti (napr. zachytenie pádu) – dôkladná periodická prehliadka OOPP, ktorú vykonáva odborne spôsobilý revízny technik

Toto sú minimálne požiadavky na pravidelné kontroly. V závislosti od druhu a prostredia realizácie prác môže byť nevyhnutné vykonávať podrobné periodické prehliadky častejšie. Tieto požiadavky by mali byť zakotvené v interných BOZP predpisoch firiem a organizácií.

 

 

Náš skúsený revízny technik skontroluje aj vaše vybavenie OOPP - viac informácii nájdete na tomto linku.


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár