Výrobcovia / značky

Zabezpečovacie systémy proti pádu z výšky

Úvod Kotviace systémy

Bezpečný pohyb osôb vo výškach

V spolupráci s našimi dodávateľmi poskytujeme kompletný servis v oblasti bezpečného pohybu osôb vo výškach.

 

Ponúkame komplexné služby týkajúce sa istiacich systémov na zabezpečenie osôb pred pádom z výšky:

  • poradenstvo a návrh 
  • dodávka
  • odborná montáž vyškolenými pracovníkmi
  • školenie používateľov
  • pravidelné inšpekcie 


Zabezpečovacie systémy proti pádu z výšky

Môžu byť rôzneho druhu, ich cieľom je vždy minimalizovať riziko úrazu alebo poškodenia zdravia pri pohybe vo výške.

 

Základné rozdelenie kotviacich systémov na zabezpečenie pracovníkov pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou podľa ich účelu:

  • systémy ochrany voľného okraja zvýšených plôch (zábradlia, lávky)
  • systémy zamedzenia prístupu na miesto, kde hrozí riziko pádu
  • systémy na zachytenie pádu
  • systémy na lanový prístup a pracovné polohovanie

Tieto systémy môžu byť trvalé (permanentné) alebo prenosné (dočasné).

 

Trvalé istiace systémy Fallprotec

Eshop Do výšky je autorizovaným distribútorom a inštalatérom istiacich systémov pre bezpečný pohyb vo výške od renomovaného luxemburského výrobcu Fallprotec. 


Pozrite si ponúkané systémy na tomto linku a kontaktujte nás pre viac informácií. Zabezpečíme pre Vás obhliadku a cenovú ponuku (zdarma), návrh a profesionálnu montáž ako aj každoročnú povinnú revíziu.


Normy

Permanentné systémy na zabezpečenie osôb pred pádom z výšky musia spĺňať normy BOZP EN 795 a EN 360.

 

Kontaktujte nás so svojimi požiadavkami. Dohodneme sa na obhliadke a vypracujeme bezplatnú cenovú ponuku.


Kontaktné telefónne číslo pre istiace systémy - 0917 630 920


Kontaktný formulár

znakov do konca.
antiSpam [nový kód]