Výrobcovia / značky

Reklamačný poriadok

Úvod O nákupeReklamačný poriadok

Ako začať ?

Pri riešení reklamácie nás prosím najprv telefonicky kontaktujte na čísle +421 944 044 227 - urýchlite a zjednodušíte tým celý proces.

 

Záručná doba

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov.

 

Postup uplatnenia reklamácie

Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup.

 

Reklamáciu je potrebné uplatniť si ihneď ako sa chyba objavila. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu reklamovaný tovar čistý a mechanicky nepoškodený, vrátane záručného listu alebo faktúry a stručného popisu vady.


Na čo sa vzťahuje záruka ?

Záruka sa vzťahuje na preukázateľné výrobné vady. Výrobnou vadou sa rozumie zmena vlastnosti alebo funkčnosti tovaru, ktorej príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie alebo nevhodné konštrukčné riešenie.

 

Na čo sa nevzťahuje záruka ?

Právo na záruku zaniká, ak k poškodeniu došlo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom alebo iným porušením záručných podmienok. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.

 

Ako dlho to trvá ?

Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladania, najneskôr do 30 dní.


Pre vybavenie relamácie nás môžete kontaktovať aj cez kontaktný formulár:

Kontaktný formulár

znakov do konca.
antiSpam [nový kód]