Kontrola vybavenia používaného pri práci vo výškach podľa normy EN 365

Úvod Periodické revízie OOPP

Ponúkame pravidelné periodické revízie OOPP prostriedkov osobného zabezpečenia podľa normy EN 365 používaných pri práci vo výške. 

 

Tieto kontroly realizuje náš vyškolený odborne spôsobilý revízny technik OOPP. O revízii OOPP bude vystavený protokol, v ktorom bude uvedené, či je bezpečné dané prostriedky ďalej používať alebo je nutné ich vyradiť z evidencie a ďalšieho používania.


Skontrolované vybavenie na požiadanie viditeľne označíme dátumom ďalšej kontroly - kontaktujte nás, vysvetlíme ponúkané spôsoby označenia.

 

Povinnosť vykonávať periodické prehliadky OOPP je uvedená vo Vyhláške MPSVaR Slovenskej republiky č.147/2013 Z.z. v prílohe č.6 ods. 5.2. 


Periodické kontroly prostriedkov osobného zabezpečenia je povinné robiť každých 12 mesiacov a po každej mimoriadnej udalosti akou je napríklad zachytenie pádu. Viac podrobností o kontrolovaní OOPP si môžete prečítať na našom blogu tu.

 

Kontroly realizujeme nasledujúcim spôsobom:

 • revízny technik kontroluje OOPP priamo na pracovisku u zákazníka

 • zašlete OOPP na adresu eshopu a my Vám ho skontrolované so všetkými dokumentami pošleme naspäť

 • prinesiete OOPP na našu adresu a po skontorolovaní si ho vyzdvihnete

 

Kontrolujeme všetky prostriedky osobného zabezpečenia pre prácu vo výškach:

 • bezpečnostné postroje
 • spojovacie a kotviace prostriedky - karabíny, spojky, slučky, lanyardy,...
 • polohovacie prostriedky
 • statické a dynamické laná
 • samonavýjacie zachytávače pádu
 • prilby
 • zlaňovacie brzdy, blokanty, zachytávače pádu, kladky...


Máme oprávnenie pre výkon periodických revízií všetkých bežne dostupných značiek:

 • Singing Rock
 • Petzl
 • Delta Plus
 • Portwest
 • Lanex
 • Kratos
 • Ikar
 • Edelrid
 • Beal
 • Camp
 • Climbing Technology
 • Kask
 • Tendon
 • Gilmonte / Žilmont
 • Safe Time
 • Kong
 • Panoply
 • atď.


Pôsobíme na celom území Slovenska.


V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky na 0944 044 227 alebo emailom info@dovysky.sk alebo pomocou kontaktného formuláru na tejto stránke.

Kontaktný formulár

znakov do konca.
antiSpam [nový kód]
Copyright 2016 - 2023 ©