Výrobcovia / značky

Upozornenie

Úvod O nákupeUpozornenie

Upozornenie pre používateľov


Práca a akékoľvek činnosti vo výškach sú nebezpečné aktivity, pri ktorých je možné zranenie a smrť.

 


Výrobky OOPP predávané v našom eshope je povolené používať iba pracovníkom vyškoleným na prácu vo výške a iba podľa pokynov výrobcu uvedených v návode na použitie. 

 


Pred použitím výrobku

  • pozorne si prečítajte a pochopte návod na použitie
  • zoznámte sa s možnosťami použitia a obmedzeniami výrobku
  • používate výrobok iba na účel, na ktorý bol určený výrobcom
  • poznajte, posúďte a minimalizujte riziká spojené s vašou činnosťou
  • pri práci dodržujte predpisy BOZP
  • v prípade akýchkoľvek pochybností okamžite prerušte prácu a pokračujte až po tom ako ich vyriešite


Ak ste neporozumeli návodu na použitie alebo v prípade akýchkoľvek problémov a nejasností kontaktujte nás alebo výrobcu.

Kontaktný formulár

znakov do konca.
antiSpam [nový kód]