Obchodné podmienky

Úvod O nákupeObchodné podmienky

 1. Vymedzenie pojmov

- predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu – Obchod výškové práce s.r.o., Muškátová 9, 902 01 Pezinok

- kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

- tovar – produkty a služby v ponuke internetového obchodu www.dovysky.sk


2. Objednávka

Vzniká:

- odoslaním objednávacieho formuláru v internetovom obchode

- objednaním tovaru emailom

- objednaním tovaru telefonicky.

- objednaním tovaru cez kontaktný formulár


Všetky prijaté objednávky sú záväzné a sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy. Predávajúci potvrdí objednávku emailom do 24 hodín, čím vznikne právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.


3. Zrušenie (storno) objednávky

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu v deň objednania a to emailom na info@dovysky.sk alebo telefonicky na +421 944 044 227 . Zrušenie objednávky predávajúci potvrdí emailom.


Predávajúci má právo zrušiť objednávku ak kupujúci uviedol v objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce informácie alebo ak tovar nie je v dispozícii u dodávateľa. Predávajúci bude o tom neodkladne informovať kupujúceho a zaplatená kúpna suma mu bude vrátená do 7 pracovných dní prevodom na účet.


4. Vrátenie tovaru (odstúpenie od kúpnej zmluvy)

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od dňa prevzatia tovaru. Vrátený tovar musí byť doručený na adresu predávajúceho v poistenom balíku. Tovar vrátený dobierkou nepreberáme.


Vrátený tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený, kompletný, vrátane pôvodného obalu, záručného listu, návodu. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

 

Kúpna cena tovaru bude kupujúcemu vrátená prevodom na bankový účet do 15 dní od dňa prevzatia tovaru kupujúcim.


5. Dodanie tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo možno najkratšom čase od prijatia objednávky.


Ak je tovar na sklade u predávajúceho, je expedovaný do 3 pracovných dní od prijatia objednávky.


Ak tovar nie je na sklade u predávajúceho, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho do 3 pracovných dní, aby sa dohodli na ďalšom postupe.


Miesto zaslania tovaru kupujúci uvedie pri objednaní tovaru. Dopravu zabezpečí predávajúci prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS alebo prostredníctvom Slovenskej pošty.


Predávajúci umožňuje po telefonickom dohovore osobný odber na adrese skladu obchodu.

 

Tovar bude dodaný kupujúcemu spolu s daňovým dokladom, ktorý zároveň slúži ako dodací a záručný list a návodom na používanie.

 

6. Poplatky

Poplatok za prepravu je 4 eurá pri objednávke nad 50 eur prepravné neúčtujeme.

 

Balné neúčtujeme.


Poplatok pri platbe na dobierku je 1,5 eur.


Pri neprebraní zásielky kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 eur.

 

7. Platba

Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednaní tovaru.


Ponúkané možnosti platby za tovar:

- platba vopred bankovým prevodom na účet predajcu, IBAN: SK27 1100 0000 0029 4702 1620

- platba na dobierku

- v hotovosti pri osobnom odbere, možné iba po telefonickom dohovore.


Všetky ceny na eshope sú uvedené vrátane DPH.


8. Poškodená zásielka alebo tovar

Kupujúci je povinný skontrolovať stav zásielky pri preberaní. Ak je zásielka poškodená, má právo ju neprevziať.


Po rozbalení zásielky je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru. Ak je tovar poškodený, musí o tom bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky.


9. Reklamácia a záručná doba

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov.


Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup.


Reklamáciu je potrebné uplatniť si ihneď ako sa chyba objavila. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu reklamovaný tovar čistý a mechanicky nepoškodený, vrátane záručného listu alebo faktúry a stručného popisu vady.


Záruka sa vzťahuje na preukázateľné výrobné vady. Výrobnou vadou sa rozumie zmena vlastnosti alebo funkčnosti tovaru, ktorej príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie alebo nevhodné konštrukčné riešenie.


Právo na záruku zaniká, ak k poškodeniu došlo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom alebo iným porušením záručných podmienok. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.


Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladania, najneskôr do 30 dní.

 

10. Ochrana osobných údajov

Predávajúci bude zaobchádzať s osobnými údajmi kupujúcich v zmysle platnej legislatívy a zaväzuje sa informácie o kupujúcich nepodstupovať tretím subjektom za žiadnych podmienok.

 

11. Záver

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajú zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z." v znení neskorších zákonných úprav, "Zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení a "Zákona č.22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platom znení".


Predávajúci a kupujúci uznávajú komunikáciu prostredníctvom elektronickej pošty za právne platnú a záväznú.


Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s ustanoveniami uvedenými v týchto Obchodných podmienkach.


Ďakujeme za pozornosť a v prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať cez info@dovysky.sk alebo +421 944 044 227.