Výrobcovia / značky

Výšky a búrky: Riziká a bezpečnostné opatrenia pre pracovníkov

Pridané: 29.05.2024
|
Prečítate za 6 min.
|
eshop dovysky.sk
Vybavenie pre prácu vo výškach v nepriaznivom počasí

Práca vo výškach je sama o sebe náročná a riziková. Pridajme k tomu nepriaznivé poveternostné podmienky ako sú búrky, a nebezpečenstvo sa násobí. V tomto článku sa pozrieme na konkrétne riziká, ktorým zvyčajne čelia pracovníci vo výškach počas búrok. Navyše vám poskytneme užitočné tipy pre bezpečnostné opatrenia a odpovieme na základné otázky, ktoré v súvislosti s touto témou vyvstávajú.

Bezpečnosť pracovníkov je na prvom mieste

Bezpečnosť pracovníkov je pri práci vo výškach vždy na prvom mieste, a to najmä pri nepriaznivých poveternostných podmienkach. Sledovanie dynamicky sa meniacich poveternostných podmienok a pohotová reakcia sú kľúčom k pripravenosti na prípadnú búrku. Efektívny spôsob komunikácie a jasný plán reakcie môžu výrazne prispieť k zníženiu rizika a ochrane života a zdravia.


V tejto súvislosti je vybavenie ako sú bezpečnostné prilby, pracovné postroje a lano, nevyhnutné pre bezpečnosť pracovníkov. Pri výbere vybavenia dbajte na jeho kvalitu a spoľahlivosť. Pre viac informácií o základnom vybavení si prečítajte článok Zoznam základného výškarského vybavenia: Čo by mal mať každý zamestnanec pracujúci vo výškach?


Pamätajte, že ochrana ľudského života a zdravia má vždy prednosť pred ochranou materiálnych hodnôt. Každý pracovník by mal v prvom rade dbať na svoju bezpečnosť a bezpečnosť svojich kolegov. Cieľom je minimalizovať riziká a neohrozovať sa zbytočnými hazardnými činmi. 

 

bezpečnosť pri práci vo výškach za nepriaznivého počasia

Zdroj: Petzl

 

Časté riziká spojené s prácou vo výškach počas búrok

Práca vo výškach počas búrok prináša mnoho rizík. Jedným zo sprievodných javov u väčšiny búrok je silný vietor, ktorý môže spôsobiť stratu rovnováhy. Neskúseného pracovníka môže táto zmena prekvapiť a dokonca spôsobiť k neželaný pád. Problém sa môže ešte zhoršiť, ak vietor uvoľní alebo odtrhne nedostatočne upevnené vybavenie, nástroje alebo stavebný materiál. Padajúce predmety môžu ohroziť nielen pracovníkov, ale aj ľudí nachádzajúcich sa pod nimi. 


Silný vietor však nie je jediným rizikom. Pracovníci vo výškach sa často nachádzajú na najvyššom bode v okolí, čo zvyšuje počas búrky pravdepodobnosť zásahu bleskom. Blesky predstavujú ďalšie veľké riziko. Elektrické výboje môžu spôsobiť vážne zranenia alebo dokonca smrť. Blesky môžu poškodiť či úplne zničiť aj kotvenie bezpečnostných lán, ktoré výškoví pracovníci používajú, čo môže mať katastrofálne následky.


Posledným z najčastejších rizík je fakt, že búrky často zapríčiňujú zhoršenú viditeľnosť a extrémne silný vietor, čo komplikuje akékoľvek záchranné operácie alebo evakuácie. Slabá viditeľnosť môže tiež viesť k nesprávnemu odhadu vzdialeností a výšok, čo zvyšuje riziko nesprávnych krokov a následných pádov.


Ako sa správne pripraviť na nepriaznivé poveternostné podmienky a minimalizovať tak riziká v prípade blížiacej sa búrky, si vysvetlíme v nasledujúcich riadkoch. 


Včasné varovanie pred búrkou môže zachrániť životy

Dôležitosť včasného varovania pred búrkou by nemala byť nikdy podceňovaná. Pracovníci a ich nadriadení by mali pravidelne sledovať predpovede počasia a využívať meteorologické aplikácie. Vyberte si aplikáciu, ktorá predpoveď počasia aktualizuje v kratších časových intervaloch a zároveň ponúka varovania pred búrkami, aktuálne radarové snímky a notifikácie o náhlych zmenách počasia. Dôležité je, aby aplikácia poskytovala lokalizované informácie a umožňovala sledovanie viacerých lokalít súčasne. Taktiež by mala byť jednoduchá na používanie a spoľahlivá. Odporúčame napríklad aplikáciu, ktorú poskytuje priamo Slovenský hydrometeorologický ústav. 


SHMÚ pravidelne vydáva metorologické výstrahy pre naše územie, ktoré varujú pred nepriaznivým počasím - búrky, silný vietor, dážď atď. Je kľúčové aby výškoví pracovníci tieto varovania sledovali a brali na ne ohľad pri vytváraní plánu práce na najbližšie dni.


Dôležité sú tiež interné komunikačné systémy na pracovisku. Rýchle a jasné informovanie všetkých pracovníkov o blížiacej sa búrke je nevyhnutnou prevenciou pred rizikom. Systém internej komunikácie tak umožní včasné prerušenie prác. Dôležité je mať pripravený plán na to, ako reagovať rýchlo a efektívne v prípade náhlej zmeny počasia. Takýto plán môžete zostaviť v spolupráci s odborníkmi na pracovnú bezpečnosť. Bližšie informácie  nájdete na stránkach SHMÚ a Národného inšpektorátu práce.

 výbavenie práca vo výškach

Zdroj: Petzl


Čo by mali výškari skontrolovať pred príchodom búrky?

Pred príchodom búrky by mali pracovníci vo výškach venovať zvýšenú pozornosť kontrole všetkého vybavenia a materiálu a uistiť sa, že všetko je dôkladne a bezpečne upevnené. Tu sú kľúčové kroky, ktoré by ste mali podniknúť:


  1. Kontrola upevnenia vybavenia: Skontrolujte, či sú všetky nástroje a stavebné materiály pevne prichytené. Uistite sa, že žiadne časti nie sú uvoľnené a nemôžu skĺznuť a spadnúť ani počas silného vetra.

  1. Použitie dostatočne pevných upevňovacích prostriedkov: Uistite sa, že používate upevňovacie prostriedky, ktoré sú schopné odolať silnému vetru a dažďu. 

  1. Zabezpečenie pracovného priestoru: Odstráňte alebo dôkladne upevnite všetky voľné predmety a stavebný materiál, ktorý by mohol byť odfúknutý vetrom. Skontrolujte, či sú všetky prenosné a pohyblivé časti ako rebríky, lešenia alebo plošiny bezpečne zaistené.

  1. Nástroje a stavebné materiály: Odložte všetky nepoužívané nástroje a stavebný materiál do bezpečných priestorov, kde im nehrozí styk s vodou a búrka ich nemôže poškodiť alebo odfúknuť.


Čo hovorí slovenská legislatíva

Príloha č. 6 k vyhláške č. 147/2013 Z. z. - Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou


12.1. Prerušenie prác vo výške a nad voľnou hĺbkou

Práca vo výške a nad voľnou hĺbkou v priestoroch nechránených proti poveternostným vplyvom sa musí prerušiť pri

a) búrke, silnom daždi, snežení, tvorení námrazy,

b) vetre s rýchlosťou od 8 m.s-1 (5. Bf stupeň), ak ide o práce vykonávané na zavesených konštrukciách, na rebríkoch, ak sú chodidlá vo výške viac ako 5 m a pri použití osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu,

c) vetre s rýchlosťou od 10,8 m.s-1 (6. a vyšší Bf stupeň),

d) viditeľnosti menej ako 30 m,

e) teplote prostredia menej ako -10 °C alebo viac ako + 43 °C.


12.2. Prerušenie práce vo výške a nad voľnou hĺbkou podľa bodu 12.1. sa nevzťahuje na naliehavú prácu na predchádzanie vzniku bezprostrednej škody a odstránenie vzniknutej škody v záujme zabezpečenia bezporuchovej prevádzky stavieb, inžinierskych sietí a technických zariadení; táto naliehavá práca sa vykonáva len v nevyhnutnom rozsahu, počas nevyhnutne potrebného času a po vykonaní dodatočných opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.


Kritériá na prerušenie práce počas búrky

Viete, kedy je už výškovú prácu nevyhnutné prerušiť a stiahnuť sa pred búrkou do bezpečia? Poďme sa spoločne pozrieť na tri hlavné kritériá, ktoré je treba pri tomto rozhodovaní zohľadniť:


  1. Sila vetra: Ak vietor presiahne bezpečnostné limity stanovené pre danú prácu, práce by mali byť okamžite prerušené. Ako vieme, aké sú limity? Bezpečnostné limity pre silu vetra sú jednoznačne uvedené vo vyhláške 147/2013 Z. z., príloha 6 .

  1. Blesky: Ak sú viditeľné blesky, práca by mala byť okamžite prerušená a pracovníci by sa mali stiahnuť na bezpečné miesto. Čo by sa mohlo stať ak by to pracovníci podcenili? Podcenenie rizika bleskov môže mať fatálne následky. Blesk môže zasiahnuť pracovníka alebo kovové časti vybavenia, čo vedie k vážnym zraneniam alebo smrti. 

  1. Meteorologické varovania: Pracovníci by mali dodržiavať oficiálne meteorologické varovania a odporúčania. Meteorologické varovania môžete opäť nájsť na stránkach Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) alebo prostredníctvom meteorologických aplikácií. 


Záver

Práca vo výškach počas búrok prináša značné riziká, ktoré si vyžadujú zvýšenú opatrnosť a prísne dodržiavanie bezpečnostných opatrení. Kľúčové je včasné varovanie ako aj jasne stanovené kritériá na prerušenie prác. Nevyhnutná je pravidelná kontrola vybavenia a používanie kvalitného materiálu od renomovaných výrobcov. Rovnako dôležité sú interné komunikačné systémy na rýchle informovanie o blížiacej sa búrke. 


Ochrana ľudského života a zdravia má vždy prednosť pred ochranou materiálnych hodnôt. Neustále vzdelávanie a zlepšovanie bezpečnostných postupov sú kľúčové pre minimalizovanie rizík a zaistenie bezpečnosti pri práci vo výškach.


Bezpečnosť pri práci vo výškach nie je len o dodržiavaní pravidiel, ale aj o neustálom zlepšovaní a vzdelávaní sa. V ďalšom článku si môžete doplniť informácie o tom, čo viete o správnej manipulácii s kladkami a naučiť sa niekoľko tipov na ich efektívne využitie pri práci vo výškach.


Späť na zoznam článkov