Výrobcovia / značky

Definícia práce vo výške

Pridané: 27.04.2016
|
Prečítate za 2 min.

Stretli sme sa s rôznymi názormi, od akej výšky sa začínajú výškové práce. Rozhodli sme sa, urobiť si v tom jasno a pozreli sa, ako je práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou zadefinovaná v slovenskej legislatíve.


Ako definuje prácu vo výškach legislatíva?

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou sa začína od vertikálnej výšky 1,5 m.

 

Odpoveď je teda úplne jednoznačná. No za akých podmienok je môžné od takejto výšky pracovať?

 

Kolektívne zabezpečenie vs. osobné ochranné pracovné prostriedky

Pracovníci, ktorí pracujú vo výške 1,5 m alebo viac musia byť chránení kolektívnym zabezpečením (napr.: lešenie, zábradlia, siete) alebo osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami proti pádu (skratka OOPP - systémy na zachytenie pádu, lanový prístup, pracovné polohovanie).

 

Kolektívne zabezpečenie má prednosť pred osobnými ochrannými prostriedkami. Má byť použité všade tam, kde je to možné a praktické. 

 

OOPP sa väčšinou skladá z kotviacich bodov alebo systémov, spojovacích prostriedkov (karabíny, slučky...), tlmiča a zachytávača pádu a celotelového postroja. Ak sa používa metóda lanového prístupu (tzv. horolezecká metóda) je systém OOPP zložitejší.

 

OOPP vybavenie slúži k jedinému cieľu - bezpečnému zastaveniu pádu, teda zabrániť zraneniu pracovníka. Samozrejme ochranné prostriedky fungujú iba ak sú správne použité (používané podľa inštrukcií výrobcu vyškolenou a kompetentou osobou).

 

Zabezpečovacie prostriedky sa nevyžadujú, ak je pracovisko vymedzené zábranou vo vzdialenosti minimálne 1,5 m od hrany pádu.


Práca na streche

Strechy sú špecifickým pracoviskom a preto sa na ne vzťahujú zvláštne bezpečnostné zásady. Uvedieme aspoň tie najdôležitejšie.

 

Na streche treba zabezpečiť pracovníkov pred:

- pádom cez nechránený okraj (aj na rovnej streche) – použitím OOPP alebo záchytnej konštrukcie

- prepadnutím – použitím OOPP alebo kolektívneho zabezpečenia (napr.: záchytné siete)

- zosunutím - pri šikmých strechách so sklonom väčším ako 25° - použitím rebríkov, ochrannej alebo záchytnej konštrukcie alebo použitím OOPP

 

Ak je sklon strechy väčší ako 45° musia byť okrem rebríkov použité aj OOPP.

 

Práca na rebríku

Ak sú chodidlá pri práci a pohybe na rebríku vyššie ako 5 m musí byť použitý osobný ochranný pracovný prostriedok. Tento OOPP nesmie byť ukotvený o prenosný rebrík.


Poznámka o práci na rebríku: 

Je známe, že pri práci na rebríku dochádza k veľkému množstvu pracovných úrazov. Preto, ak je to možné, odporúčame sa práci z rebríka vyhnúť a rebríky používať iba ako prístupovú cestu na pracovisko, prípadne k výkonu jednoduchých krátkodobých úkonov (výmena žiarovky, čistenie a pod.).

Pracovné plošiny alebo mobilné lešenia sú vždy bezpečnejšou alternatívou.

 

V ktorom zákone ste našli tieto informácie?

Bezpečnosti pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou sa v rámci slovenskej legislatívy venuje predovšetkým vyhláška č. 147/2013 MPSVaR, ktorá ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach. Pre nás je zaujímavá najmä príloha č. 6, ktorá je celá venovaná práci vo výškach.

 

Táto vyhláška vychádza zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 

Najlepšie vybavenie pre bezpečnú prácu vo výške.

 

Výškové práce - služby

Komplikovaniejšie práce vo výškach by mali vykonávať profesionáli s dostatkom skúseností. Služby výškových prác ponúka množstvo špecializovných firiem, napríklad spoločnosť Výškové práce s.r.o., ktorú v prípade záujmu môžete kontaktovať na tel. čísle 0917 630 920 .


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár